Our past Chairmen

Tr. Nishant Khetawat
2019-20

Tr.Vinit Jain
2018-19

Tr. Nikhil Sethia
2017-18

Tr. Kunal Khilani
2016-17

Tr.Gitesh Timani
2015-16

Tr.Manish Poddar
2014-15

Tr.Sandeep Jhawar
2013-14

Tr.Meet Jain
2012-13

Bipin Bajaj
2011-12

Manoj Gupta
2010-11

Gaurav Goel
2009-10

Rishi Bagaria
2007-08 and 2008-09

Alok Saraf
2006-07

Deepak Ghai
2005-06

Bharat Dhandhania
2004-05

Viresh Jain
1997-98 and 2003-04

Rajesh Binani
2001-02

Vikram Matta
2000-01 and 2002-03

Rahul Khanna
1993-94 and 1999-2000

Arun Sawalka
1991-92 and 1998-99

Alok Somani
1990-91 and 1996-97

Vivek Damani
1995-96

Qummar Siddiq
1994-95

Lalit Jalan
1992-93

Rajiv Sood
1989-90

Finney Thomas
1988-89

Bharat Shah
1986-87 and 1987-88

Dhiraj Mohinder
1985-86

Bhupinder Sabharwal
1984-85

Rohit Desai
1983-84

Abdur Rauf
1982-83

Ashok Sood
1981-82

Narendra Raja
1980-81

Ravi Singhania
1979-80

Vasant Kalambi
1978-79

Rohit Pombra
1977-78

Kashi Chokhani
1976-77

S. Sabharwal
1975-76

Prabodh Sanghvi
1974-75

Somesh Singhal
1973-74

Alok Rahut
1972-73

N. Subramaniam
1971-72